shayegan shayegannet

shayegan shayegannet

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
IT تحلیلگر کسب و کار
آرتاسازه گسترآریانا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
web desing
۱۳۹۵
web desing
خدمات پانچ و مشبک صالحی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
IT تحلیلگر کسب و کار
آرتاسازه گسترآریانا
پروژه‌ها
۱۳۹۶
طراحی سایت
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تجارت
IT تحلیلگر کسب و کار در آرتاسازه گسترآریانا
توضیحات