سعید باباشاهی

سعید باباشاهی

Software Engineer and Backend Developer

۱ارتباط ۱۵مهارت
اصفهان | اصفهان
مهندس نرم افزار
raviss
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
دانشگاه رازی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
LPIC 2
Ieee Iran Section
IEEE-I.S.S.B-K.N.T.U.T./2017-139
۱۳۹۶
LPIC 1
Ieee Iran Section
IEEE-I.S.S.B-K.N.T.U.T./2017-128
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مهندس نرم افزار
raviss
Python, django, django rest, postgres sql, neo4j, redis, celery
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
برنامه نویس سمت سرور
Sana Gostar Sabz sanags.ir
Django, python, memcache
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
برنامه نویس سمت سرور
آوای هوشمند پارس adad.ir
Python, django, django rest, celery, redis, postgres sql, sentry
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
Surveying the effect of DoS attack on SDN networks and the effect of idle-timeout in this attack
25th Iranian Conference on Electrical Engineering
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده