حسام صادقی

حسام صادقی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات