فریده امامی

فریده امامی

کارشناسی ارشد زبان روسی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد زبان روسی
زبان ها
روسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات