میثم کرمی

میثم کرمی

کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارمند فروش
گروه صنعتی گلرنگ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارمند فروش
گروه صنعتی گلرنگ
فروش محصولات گروه صنعتی گلرنگ
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
سرپرست
شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان
کار در زمینه تولید و فروش سنگ ساختمان
پروژه‌ها
۱۳۹۷
طرح مقابله با گرد وغبار و ریز گردها
درجه کارشناسی مهندسی نفت اکتشاف از دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تیم چهار نفره تحت نظر آبخیز داری استان تهران

آقای عادل یازی کارشناسی اکتشاف نفت آقای مجتبی الله وردی کارشناسی ارشد حفاری و استخراج نفت آقای محمد کبیری کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری میثم کرمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات