اصغر شیبانی

اصغر شیبانی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | اسلام شهر
خدمات دانشجویی و اینترنتی
دانشگاه ازاد
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب دانش
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
خدمات دانشجویی و اینترنتی
دانشگاه ازاد
در کافی نت و انتشارات دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر مشغول به کار هستم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
اپراتور 110
ناجا
19 ماه خدمت سربازی به عنوان اپراتور مرکز فوریت های پلیسی 110 مشغول به خدمت بودم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات