محمد مومنی

محمد مومنی

دیپلم هنر تصویری کار با کامپیوتر و تولید محتوا برای یک سایت مذهبی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم هنر تصویری
مهارت ها
توضیحات