یعقوب ملکی

یعقوب ملکی

سرکارگر در آزاد

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
سرکارگر
آزاد
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۸۳ اکنون
سرکارگر
آزاد
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات