حامد تاتلاری

حامد تاتلاری

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
مدارک و گواهی‌نامه ها
طراحی و نقشه کشی CATIA
۱۳۹۸
طراحی و نقشه کشی CATIA
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۹
ICDL
جهاد دانشگاهی
مهارت ها
سجاد اباذرلواسماعیل رومی شیشوان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات