مهرداد قربانی

مهرداد قربانی

مسئول اداری و فنی در شرکت تعاونی مسکن سپاه

۰ارتباط ۱مهارت
قم | قم
مسئول اداری و فنی
شرکت تعاونی مسکن سپاه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت شبکه های کامپیوتری MCITP
۱۳۹۴
مدیریت شبکه های کامپیوتری MCITP
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL
۱۳۹۳
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول اداری و فنی
شرکت تعاونی مسکن سپاه
امور اداری ،کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری مجموعه را انجام میدادم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر و لپ تاپ
تاسیسات ساختمان
برق کشی ساختمان درجه 2
ICDL
دوره مدیریت شبکه های کامپیوتری MCITP
توضیحات