اعظم پوررنجبر

اعظم پوررنجبر

کارشناسی شیمی کاربردی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | هشتگرد
کارشناس تضمین کیفیت
سروش ثامن
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۷۲ - ۱۳۷۷
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهینامه الزامات استاندارد ISO 9001:2015 و ممیزی داخلی
IMQ
۱۳۸۹
SPC
RW TUV
تجارب کاری
۱۳۸۱ اکنون
کارشناس تضمین کیفیت
سروش ثامن
۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
سرپرست کنترل کیفیت
شرکت چکیده صنعت
پروژه‌ها
۱۳۸۷
روژه ارتقاء گرید ساپکو
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن

اعظم پوررنجبر تیم کیفیت سروش ثامن
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
• حل خلاقانه مسائل TRIZ
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• نرم افزار MS Project
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• اطفای حریق از سازمان آتش‌نشانی
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• کار با ابزار دقیق
• اصول سرپرستی
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• نظام آراستگی محیط کار5S
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
اثربخشی کلی تجهیزات(OEE)
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
مدیریت راهبُردی (مدیریت استراتژیک)
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• APQP، FMEA، PPAP، MSA
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
شش سیگما ( 6Sigma )
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
طراحی آزمایش‌ها (DOE )
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• روش‌های حل مسئله
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
بازرسی جوش، و بازرسی چشمی جوش
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
نقشه‌خوانی
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
مهندسی فاکتورهای انسانی
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• هزینه‌های کیفیت
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
خود کنترلی از سازه‌گستر سایپا
• آدیت فرآیند
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• استاندارد SA8000
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
الزامات لجستیک از شرکت ساپکو
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
آدیت محصول
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• ممیزی داخلی ISO TS 16949
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
کالیبراسیون
کارشناس تضمین کیفیت در سروش ثامن
• مدیریت کاهش ضایعات از مهندسی صنایع لاستیک
توضیحات
توانائی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO: 9001 2015 و استاندارد IATF 16949
توانائی آموزش سیستم مدیریت کیفیت و تکنیک های آن
توانائی کار با نرم افزار E&E در حوزه کنترل مدارک و اقدام اصلاحی
توانائی فعالیت در آزمایشگاه شیمی
توانایی طرح‌ریزی، اجرا و ممیزی الزامات تدوین مدارک تکوین محصولات ( SQA )
آشنایی با نرم‌افزارهای MS Word، MS Excel، MS Visio و MS Power point
توانائی طرح ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA
توانائی طرح ریزی و اجرای کنترل آماری کیفیت SPC