پیمان عباسی

پیمان عباسی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
شرکت نرم افزاری گردو
کارشناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی همدان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی همدان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
IT کارشناس
شرکت نرم افزاری گردو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
تکنسین IT
شکرت نرم افزار ماهان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
داشتن روابط عمومی بالا و فن سخنوری ، دقت بسیار بالا در کار ، رازداری کامل در
مورد اطلاعات مالی شرکت و سهامداران ،روحیه کار گروهی