ساحل شهبازی

ساحل شهبازی

فوق دیپلم

۱ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران
تحصیلات
توضیحات