مسعود عباسی نسب

مسعود عباسی نسب

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | سراب
اپراتور انبار
ارج
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
اپراتور انبار
ارج
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات