ستایش بیانی

ستایش بیانی

هوانورد

۰ارتباط ۳۱مهارت
تهران | تهران
منشی ارشد
خانه دیابت
کاردانی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
تحصیلات
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی هوانوردی خلبانی
-
دیپلم راهنمایی و مشاوره روانشناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
زبان انگلیسی
۱۳۹۷
زبان انگلیسی
جهاد دانشگاهی
۱۳۹۷
خلبانی
سازمان هواپیمایی کشوری
icdl 1 & 2
۱۳۹۶
icdl 1 & 2
جهاد دانشگاهی
۱۳۹۵
تاسیس آژانس هواپیمایی
سازمان هواپیمایی کشوری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
منشی ارشد
خانه دیابت
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس فروش
نیوشا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس فروش
خانه دیابت
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس مالی
شرکت کترینگ غذایی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
شنا
آسیب شناسی گفتاری
مشاوره و گفتگو درمانی
تکریم ارباب رجوع
منشی ارشد در خانه دیابت
کارشناس فروش
کارشناس فروش در خانه دیابت
توضیحات