حمیدرضا عبدالمنافی

حمیدرضا عبدالمنافی

دیپلم طراحی صنعتی نقشه کشی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مدرس
بازاریابی و فروش
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم طراحی صنعتی نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدرس
بازاریابی و فروش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات