محمد حسین عزیزی

محمد حسین عزیزی

دانشجو کارشناسی پرستاری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۶ اکنون
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
افیس
۱۳۹۴
افیس
جهاد دانشگاهی
۳۳۲۰۱۵۷۳۲۹
پروژه‌ها
۱۳۹۷
cure cancer with opaptoses
درجه کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۱
کتاب عوارض بیمارستانی ومراقبت و درمان
انتشارات متخصصان
۱۳۹۸-۰۱
چالش ها و فرصت های فضایی مجازی برای کودکان
۱۳۹۶-۰۹
ارتباط هلیکوباکتر با سرطان معده
تاثیرگذاری امواج بیو الکترومغناطیس بر سلامت جسمی - روانی
تاثیرات امواج الکترومغناطیس بر سلامت
محمد حسین عزیزی
مروری بر اخلاق پزشکی - اسلامی
محمد حسین عزیزی
کتاب سالمندی و مراقبت های بعد از چهل سالگی
محمد حسین عزیزی
opaptosis
تاثیر اعتقادات مذهبی بر استراتژی جنگ های روانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات