مهناز خاکساران

مهناز خاکساران

کارشناسی مهندسی عمران

۹ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
نقشه کش
مهندسین مشاور پی برز- مهندسی مشاور ابنیه نو اندیش -مهندسین مشاور سازه دانشگاه شریف-همکاری بصورت پروژه ای با دکتر کرباسی-شرکت مشاوره ژیکان -
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملارد
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران
کاردانی دانشگاه ارومیه نازلو ( واحد خوی)
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
نقشه کش
مهندسین مشاور پی برز- مهندسی مشاور ابنیه نو اندیش -مهندسین مشاور سازه دانشگاه شریف-همکاری بصورت پروژه ای با دکتر کرباسی-شرکت مشاوره ژیکان -
الان نیز مشغول به کارم
توضیحات