سجاد عابدیان

سجاد عابدیان

کاردانی گرافیک

۰ارتباط ۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
تولید محتوا - گرافیست
فروشگاه اینترنتی بارثاشاپ
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تولید محتوا - گرافیست
فروشگاه اینترنتی بارثاشاپ
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دستیار اجرایی مدیر عامل
حامیران همراه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
وبمستران هوشمند
تولید محتوا - گرافیست در فروشگاه اینترنتی بارثاشاپ
توضیحات