مصطفی خدامی

مصطفی خدامی

طراح وب‌سایت در اوج شید

۰ارتباط ۴مهارت
اصفهان | بهارستان
مسئول سایت
یانی طب لیزر
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی بوشهر
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی بوشهر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
میکروتیک
کندو
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مسئول سایت
یانی طب لیزر
۱۳۹۹ اکنون
سئو و دیجیتال مارکتینگ
یانی طب لیزر
۱۳۹۹ اکنون
طراح وب‌سایت
اوج شید
۱۳۹۹ اکنون
کارشناس تولید محتوا
اوج شید
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات