علیرضا شیراحمدی

علیرضا شیراحمدی

بازاریابی و روابط عمومی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
روابط عمومی
استودیو عکاسی و فیلمبرداری
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خبرگزاری فارس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خبرگزاری فارس
۱۳۹۲ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
عکاسی
پانیذ فیلم
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
روابط عمومی
استودیو عکاسی و فیلمبرداری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
روابط عمومی
بازاریابی و فروش در عمارت پانیذ فیلم
پروژه‌ها
فروش و بازاریابی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
عکاسی و فیلمبرداری
توضیحات
دارای لیسانس خبرنگاری می باشم و به مدت 2 سال در استودیو عکاسی و فیلمبرداری در بخش بازاریابی و فروش و به مدت 3 سال در عمارت پانیذ فیلم در سمت روابط عمومی و به مدت 5 سال در کار فروش پوشاک بوده ام.دارای روابط عمومی بالا و قدرت بیان بالا و دارای روحیه بالا برای کارهای تیمی و گروهی می باشم.و علاقمند به کارهای بازاریابی و فروش می باشم.