محمد صدیقی

محمد صدیقی

بنیان گذار گروه گیلار

۰ارتباط ۷مهارت
گیلان | رشت
رئیس هیئت مدیره
ویرا فناوران گیلار
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رشت
۱۳۹۹ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابداری
حسابداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
رایانه کار
رایانه کار
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
رئیس هیئت مدیره
ویرا فناوران گیلار
۱۳۸۹ اکنون
مدیر عامل
شرکت بازرگانی دوبال پارسیان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
حسابدار پروژه
شرکت راه سازی
۱۳۸۵ اکنون
کارآفرین
بازار اینترنتی گیلار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات