حسین پناهی تیل

حسین پناهی تیل

کارشناسی حسابداری

۱۹ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
حسابدار ارشد
فولاد مادکوش
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار ارشد
فولاد مادکوش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار ارشد مالیاتی
روشنگران سحر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
حسابدار
ایرانیان سیستم
پروژه‌ها
۱۳۹۵
ساخت کارخانه گندله سازی
حسابدار ارشد در فولاد مادکوش
پروزه به صورت گروهی در واحد مالی با مشارکت واحد مهندسی تدارکات بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آموزش جامع راهکاران
حسابدار ارشد در فولاد مادکوش
توضیحات
مسلط به حسابداری صنعتی و بهای تمام شده و گزارشات مرتبط- حسابداری مالی و حسابداری داخلی -تهیه و ارسال اظهار نامه عملکرد -خرید فروش فصلی و ارزش افزوده ---حسابداری انبار و انبارگردانی --حقوق دستمزد(ردکردن لیست بیمه و مالیات حقوق ) -خزانه (ریالی و ارزی)----آشنا به صورت مالی --ثبت کد اقتصادی تمدیدگواهی ارزش افزوده و ثبت تغییرات مجمع -حسابداری اعتبارات اسنادی و بازرگانی - (مسلط به سیستم جامع راهکاران و همکاران سیستم )