محمد بهرام زاده

محمد بهرام زاده

دیپلم ریاضی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
راننده حرفه ای
راننده شخصی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
راننده حرفه ای
راننده شخصی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات