الهام آزاده رنجبر

الهام آزاده رنجبر

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | نظر آباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
اینجانب الهام ازاد رنجبر با معدل 15.50فارغ التحصیل دانشگاه آزاد کرج هستم.بسیار علاقمندم در رشته خودمبا سخت کوشی وکارتیمی تجربه کسب کنم.