محمدرضا شیخ حسنی

محمدرضا شیخ حسنی

کارشناس حسابداری

۱ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
مسئول مالی
شرکت سیاحتی هتل مرمر همدان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه آموزش مهارت کامپیوتر درجه دو
۱۳۸۳
گواهینامه آموزش مهارت کامپیوتر درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهینامه آموزش حسابداری حقوق و دستمزد و قانون کار و تامین اجتماعی
۱۳۸۲
گواهینامه آموزش حسابداری حقوق و دستمزد و قانون کار و تامین اجتماعی
مجتمع فنی تهران
گواهینامه مهارت آموزش حسابداری پیشرفته
۱۳۸۱
گواهینامه مهارت آموزش حسابداری پیشرفته
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهینامه مهارت آموزش حسابداری مقدماتی
۱۳۸۰
گواهینامه مهارت آموزش حسابداری مقدماتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
مسئول مالی
شرکت سیاحتی هتل مرمر همدان
فعالیت شرکت سیاحتی هتل مرمر همدان هتلداری و پیمانکاری طی سالهای 91 تاکنون غذای بیمارستان های بقیه اله - شهید مدرس- فارابی- 501 ارتش و...
۱۳۸۳ - ۱۳۹۰
مسئول مالی
سفره گستر ستاره زرین
سفره گستر پیمانکار غذای بیمارستان های خاتم الانبیا- بقیه اله- قلب شهید رجائی- شریعتی- ساسان- چشم پزشکی نور و ... طی سالهای 81 الی 95
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
حسابدار
موسسه حسابرسی کوشافر
۱۳۸۱ - ۱۳۸۲
حسابدار
شرکت سپیدار پلاستیک
فعالیت شرکت سپیدار پلاستیک تولید مصنوعات پلاستیکی بود
توضیحات