علی عباسی

علی عباسی

تاسیسات مکانیک

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارآموز
آریا ویرا انرژی ایرانیان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک تاسیسات
دانش آموخته هنرستان فنی حرفه ای آزادی فلسطین
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
نصب مهندسی لوله و اتصالات
شرکت پلیمر گلپایگان
روش نصب مهندسی لوله و اتصالات PVC-u شرکت پلیمر گلپایگان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارآموز
آریا ویرا انرژی ایرانیان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارآموز
تاسیسات ساختمان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نقشه کشی فنی رایانه ای
اتوکد : (دو بعدی و سه بعدی)
برق
برق تک فاز (کارگاهی) : مدارهای روشنایی(کلید تک پل،مدار صرفه ای،یکی پس از دیگری و...)
تاسیسات مکانیک
تاسیسات حرارتی (کارگاهی) : اجرا سیستم موتور خانه شامل (دیگ،مشعل،مبدل های حرارتی،لوله کشی گرمایش،جوش اکسی استیلن،پمپ ها و ...) آبرسانی (کارگاهی) : لوله کشی آبرسانی بهداشتی،سختی گیر ها، طراحی خط لوله و ... فاضلاب (کارگاهی) : لوله کشی پوش فیت(P.V.C)،هواکش،آب باران
توضیحات