محمد مهرجویان

محمد مهرجویان

مهندس برق قدرت

۰ارتباط ۹مهارت
تهران | پاکدشت
واحد نوسازی
مخابرات تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مرکز آموزش علمی کاربردی ملایر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
واحد نوسازی
مخابرات تهران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
تعمیر کار تلفن همراه به مدت 7سال