ابراهیم رشیدی

ابراهیم رشیدی

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۵مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
کارگاه اموزشی مهارت های همیاران مسافران نوروزی
جمعیت هلال احمر
13887/70/91/ص
۱۳۹۱
گواهی شرکت در اردوی کشوری نشاط و پویایی با رویکرد اموزشی امدادی
جمعیت هلال احمر
91/2/58/4810
۱۳۹۱
آموزش عمومی نجات
جمعیت هلال احمر
90290912001421
۱۳۹۰
گواهی نامه دوره اموزش مهارت های کسب و کار افرینی
وزارت کار و امور اجتماعی ( اداره کل کار و امور اجتماعی استان همدان )
30/4107
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اموزش مهارت دواطلبی
آموزش امداد و کمک های اولیه
توضیحات