یوسف عالی نژاد

یوسف عالی نژاد

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
امارات،دبی،خوزستان،اهواز
آب بندی وعایق کاری
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۷۱ اکنون
امارات،دبی،خوزستان،اهواز
آب بندی وعایق کاری
اجرای آب بندی وعایق کاری پارکینگهای زیرزمینی،استخرها،چاهک آسانسور،مخازن همچنین اجرای عایقکاریسرویسها وپشت بامها باموادجایگزین ایزوگام
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات