دانیال محمدی

دانیال محمدی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۳ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مشاور اقتصادی
فدراسیون والیبال استان تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی بانکداری اموربانکی
-
دیپلم علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مشاور اقتصادی
فدراسیون والیبال استان تهران
نیمه وقت
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات