علی نامدار

علی نامدار

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۳۶۹ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
پروژه‌ها
۱۳۹۹-۰۸
هفتمین کنفرانس بین‌المللی ترانسفورماتور
ساختمان وزارت نیرو- تهران
۱۳۹۸-۰۷
تشخیص هویت با منطق هاپفیلد
سنجش و دانش
۱۳۹۶-۰۴
اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (CIVILICA)

علی نامدار امیر رضا استخریان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات