آریا عباسی

آریا عباسی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۴مهارت
اصفهان | فولادشهر
صندوقدار
افق کوروش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
نرم افزار متلب
دانشگاه آزاد شوشتر
۱۳۹۵
نرم افزار حسابداری هلو
دانشگاه آزاد
۱۳۸۹
کاربر رایانه
پویان کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
صندوقدار
افق کوروش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارپرداز
شرکت کیانکار
شرکت راه و ساختمان کیانکار اهواز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
●تجربه صدور اسناد حسابداری انواع رویدلدهای مالی رفع مغایرت بانکی وکنترل تنخواه گردان
●تجربه خوب در استفاده از نرم افزارهای حسابداری(هلو ،پارسیان)
●تجربه در محاسبات حقوق و دستمزد و صدور اسناد مربوطه و تهیه لیست بیمه و مالیات ارسال آن
●دارای روحیه مثبت و توانایی کار گروهی و مسئولیت پذیری در محیط کار