شهرزاد عاشقی اسکویی

شهرزاد عاشقی اسکویی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای راکتور

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای راکتور
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
آشنایی با کد هسته ای Geant 4
درجه کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای راکتور از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
آشنایی با کد هسته ای MCNP
درجه کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای راکتور از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
توضیحات