سهیل سدیدیان

سهیل سدیدیان

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | میانه
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات