مینا قلیپور

مینا قلیپور

مسیول دفتری

۰ارتباط ۲مهارت
قزوین | قزوین
مسیول دفتر
شرکت لوشان پالایش
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی معلم کلایه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی معلم کلایه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
مسیول دفتر
شرکت لوشان پالایش
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
انبار دار و مسیول خرید
شرکت مانیا چوب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۹
مسیول دفتر مرکزی
شورای حل اختلاف
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
دوره های آموزشی
icdl
توضیحات