محمد اشرفی

محمد اشرفی

طلاساز

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
انباردار
شرکت دیجیکالا
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
انباردار
شرکت دیجیکالا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
طلاساز
طلاسازی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات