شهرام سلمان پور

شهرام سلمان پور

کارشناسی ارشد ریاضی

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مدیر برنامه ریزی
آذر باتری
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد ریاضی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر برنامه ریزی
آذر باتری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات