نسیم فرجی شاکر

نسیم فرجی شاکر

کارشناسی حسابرسی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار مالی
کلید طلایی جهان معاصر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
همکاران سیستم
عصر نخبگان
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
حسابدار مالی
کلید طلایی جهان معاصر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ارزش افزوده ، حقوق و دستمزد ، اظهارنامه مالیاتی ، نرم افزار هلو
حسابدار مالی در کلید طلایی جهان معاصر
توضیحات