سیدروح اله سجادی

سیدروح اله سجادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۱۳۱ارتباط ۱مهارت
تهران | اسلام شهر
کارمند
متروی تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه امداد و نجات
حلال احمر
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
کارمند
متروی تهران
پروژه‌ها
مشاور املاک
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
پروژه‌ها
سایت پروژه دات کام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
بهیاری
آتش نشان
توضیحات