سیمین مختاری

سیمین مختاری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

۲۰ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
مدیر داخلی
چشم سوم
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر داخلی
چشم سوم
برگزار کننده سمینار کنفرانس نمایشگاههای داخلی و خارجی طراحی چاپ تیزر تبلیغاتی بیلبوردهای محیطی و....
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
IT مدیر بخش
بیمه پارسیان
ارایه خدمات در صدور انواع رشته های بیمه ای
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدیر آموزش
موسسه فناوری اطلاعات NIS ICT
برگزار کننده دوره های تخصصی و بین المللی It
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
معاون اداری
عصر فناوری اطلاعات
تولید و توزیع ماهنامه تخصصی It
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ICDL
توضیحات