ابولفضل مرادی

ابولفضل مرادی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

۲ارتباط ۱مهارت
اصفهان | فلاورجان
اجرا کننده
سپاهان باتری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
مینی تب
ازاد لنجان
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
اجرا کننده
سپاهان باتری
مهارت ها
توضیحات