محمد رجبی

محمد رجبی

مدیر کارخانه

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر سایت فوم خودرو
شرکت سپهر ابر اسیا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۶۸ - ۱۳۷۳
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر سایت فوم خودرو
شرکت سپهر ابر اسیا
۱۳۷۷ - ۱۳۹۰
مدیر کارخانه
شرکت ابر صنعتی ایران وصندلی سازی ابر صنعتی
با بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل
۱۳۶۸ - ۱۳۷۳
معلم ریاضیات دبیرستان
اموزش و پرورش تهران منطقه ۲۰
پروژه‌ها
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مدیر پروژه صندلی های ایسوزو و مزدا دو کابین گروه بهمن
مدیر کارخانه در شرکت ابر صنعتی ایران وصندلی سازی ابر صنعتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات