وحید شعبانی

وحید شعبانی

دیپلم عکاسی

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم کار و دانش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات