علیرضا شکری

علیرضا شکری

کاردانی مهندسی نرم افزار

۹ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl1
icdl1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات