رامین داودی

رامین داودی

کارشناس ارشدhse

۹۳ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مهندس ناظر hse
مهندسین مشاور ایران استن
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی بهداشت مبارزه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
کمک پرستازی
انجمن پرستاری ایران
۱۳۹۱
امدادگر اورژانس
انجمن پرستاری ایران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مهندس ناظر hse
مهندسین مشاور ایران استن
۱۳۹۵ اکنون
مدیر HSE
پاکسار شن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسوول ایمنی بهداشت محیط زیست
شرکت دی پروژه اسکله بندر نگین بوشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مسئول ابمنی بهداشت محیط زیست
شرکت دی پروژه ایستگاه مترو میرزای شیرازی خط ۳
پروژه‌ها
۱۳۹۷
مهندس ناظرhseازاد راه تهران شمال
مهندس ناظر hse در مهندسین مشاور ایران استن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
اسکله دو پست کانتینری جزیره نگین بوشهر
مسوول ایمنی بهداشت محیط زیست در شرکت دی پروژه اسکله بندر نگین بوشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
پروژه احداث متروی میرزای شیرازی خط ۳
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
hse
توضیحات