معصومه مجنونی

معصومه مجنونی

مربی گری مهدکودک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهریار
مربی
مهدکودک
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم معماری نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مربی
مهدکودک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات