محمدحسین نقشینه

محمدحسین نقشینه

طراح گرافیک

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مدیریت استودیو
استودیو گرافیک مون
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری
دانشگاه امام صادق
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات امور فرهنگی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیریت استودیو
استودیو گرافیک مون
استودیو طراحی گرافیک مون
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات