هاشم بهشتی نیا

هاشم بهشتی نیا

۰ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات