معصومه نظری

معصومه نظری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۴ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
مسئول روابط عمومی
موسسه تبت شرکت ایلیا
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
دوره ارتباط با مشتری
نوین پارسیان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول روابط عمومی
موسسه تبت شرکت ایلیا
در ابتدا وظیفه ارتباط با مشتری به صورت مشاوره رایگان درباره اموردتبت ها داشتم.بعد از طی کردن اموزش های لازم به سمت مسئول روابط عمومی گماشته شدم.همزمان مسئول بایگانی موسسه را هم برعهده داشتم.
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات